Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής 2007-2013

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2007

Νοσηλευθέντες - 922
Εξετασθέντες στα Επείγοντα Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2012
Εξετασθέντες στα Τακτικά Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2145
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (ΤΕΙ) Προεγχειρητικού Ελέγχου - 2429
Εργαστήριο - ΤΕΙ Αναίμακτης Μελέτης Ηλεκτροκαρδιογραφίας - 610
-Δοκιμασία κόπωσης - 406
-Holter καρδιακού ρυθμού - 204
Εργαστήριο - ΤΕΙ Διαθωρακικού Υπερηχοκαρδιογραφήματος - 1009
----------------------------------------------

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2008

Νοσηλευθέντες - 1032
Εξετασθέντες στα Επείγοντα Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2168
Εξετασθέντες στα Τακτικά Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2257
Εξωτερικό Ιατρείο (ΤΕΙ) Προεγχειρητικού Ελέγχου - 2216
Εργαστήριο - ΤΕΙ Αναίμακτης Μελέτης Ηλεκτροκαρδιογραφίας - 595
-Δοκιμασία κόπωσης - 326
-Holter καρδιακού ρυθμού & Holter αρτηριακής πίεσης - 165
Έλεγχος βηματοδοτών - 104
Εργαστήριο - ΤΕΙ Διαθωρακικού Υπερηχοκαρδιογραφήματος - 1567

-----------------------------------------------------------------

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2009

Νοσηλευθέντες - 1022
Εξετασθέντες στα Επείγοντα Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2285
Εξετασθέντες στα Τακτικά Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2738
Εξωτερικό Ιατρείο (ΤΕΙ) Προεγχειρητικού Ελέγχου - 2321
Εργαστήριο - ΤΕΙ Αναίμακτης Μελέτης Ηλεκτροκαρδιογραφίας - 549
-Δοκιμασία κόπωσης - 257
-Holter καρδιακού ρυθμού & Holter αρτηριακής πίεσης - 193
Έλεγχος βηματοδοτών - 99
Εργαστήριο - ΤΕΙ Διαθωρακικού Υπερηχοκαρδιογραφήματος - 1331

--------------------------------------------------------------

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2010

Νοσηλευθέντες - 1309
Εξετασθέντες στα Επείγοντα Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2044
Εξετασθέντες στα Τακτικά Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία - 2954
Εξωτερικό Ιατρείο (ΤΕΙ) Προεγχειρητικού Ελέγχου - 2042
Εργαστήριο - ΤΕΙ Αναίμακτης Μελέτης Ηλεκτροκαρδιογραφίας - 317
-Δοκιμασία κόπωσης - 167
-Holter καρδιακού ρυθμού & Holter αρτηριακής πίεσης - 150
Έλεγχος βηματοδοτών - .....
Εργαστήριο - ΤΕΙ Διαθωρακικού Υπερηχοκαρδιογραφήματος - 767

 

Σωτήριος ο τακτικός πλήρης καρδιολογικός προαθλητικός έλεγχος σε παιδιά και εφήβους 

kardiologos-cardiologist-psyrropoulos-ergometria-thessaloniki

Follow-your-athletic-heart-psyrropoulos-kardiologos-cardiologist-thessalonikh

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ BLOG ΜΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ! 

kardiologos, paidokardiologos, ypertasiologos, arrythmiologos, athletics, athletes, proathletikos, ergometria, ergometry, procardia_medical_institute, psyrropoulos, thessaloniki